Listen on Apple Music Listen on Deezer Listen on YouTube Listen on Soundcloud

Bu şarkıyı ne zaman dinlesem William Wallace'ın hafızalara kazınan sözü aklıma gelir: "Herkes bir gün ölür, ama çok az insan gerçek anlamda yaşar." Feridun Hürel'in (3 Hürel'in vokali ve sözyazarı) sözlerinin derinliğini ve referanslarını tam anlamıyla anlamak için birkaç kaynağa başvurmak gereken bu şarkı anadolu rock müziğinin zirvelerinden birisidir. Parçanın bazı yerlerinde felsefi paradokslara da gönderme yaptığı görülür. 

Zenon, "Ok Paradoksu"nda (aynı zamanda Fletcher'ın paradoksu olarak da bilinir.) bizi hareketin yanılsama olduğuna ikna etmeye çalışır. Açık bir zihin için öyledir de. Bir okun atıldıktan sonra gittiği yere ulaşması için yolu katetmesi gerekir, yolu katetedebilmesi için de her noktada yer alması yani her noktada durması gerekir. Peki her noktada duruyorsa ok nasıl ilerliyordur? Bu yüzden Zenon'a göre hareket bir yanılsamadır. Feridun Hürel ise bu rasyonel yanılsamayı şarkısında pek de rasyonel olmayan duygusal bir paradoksa çevirerek Zenon'a göz kırpar. Burada "sevmek" oku harkete geçiren itici güçtür. Sevdikten sonra ise "her noktayı doldurarak yolu katetmek" yani "bin defa ölmek" gerekir. Peki bir insan bin defa ölürse "yolu nasıl katetebilir", nasıl gerçekten ölebilir? Şüphesiz ölemez. Onun duygusal paradoksuna göre ise ölüm bir yanılsamadır. 


"Aşkın şarabından bilmeden içtim
Sevda yolundan bilmeden geçtim
Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası 
Bilmeden gönlümü ateşe verdim (x2)

Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş (x2)
Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş 
Bin defa ölüp de ölememekmiş 

Şarabı zehirmiş içtikçe öldüm
Yolu hep uçurum düştükçe öldüm
Askın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası 
Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm (x2)

Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş (x2)
Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş 
Bin defa ölüp de ölememekmiş

Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş (x2)
Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş 
Bin defa ölüp de ölememekmiş"


Whenever I listen to this song I remember the famous statement of William Wallace: "Every man dies but not every man really lives." This song written by Feridun Hürel (the lead vocalist and principal songwriter of 3 Hurel) is one of the top moments of Anatolian Rock music that you must do some research to understand every single piece of the lyrics and what they refer to. In some parts of the track, some sentences refer to philosophical paradoxes.

In his arrow paradox (also known as the fletcher's paradox), Zeno states that for motion to occur, an object must change the position which it occupies. He gives an example of an arrow in flight. He states that in any one (duration-less) instant of time, the arrow is neither moving to where it is, nor to where it is not. It cannot move to where it is not, because no time elapses for it to move there; it cannot move to where it is, because it is already there. In other words, at every instant of time there is no motion occurring. If everything is motionless at every instant, and time is entirely composed of instants, then motion is impossible and an illusion. Feridun Hurel turns this rational illusion into an emotional paradox that is not rational at all. In his lyrics "one love" refers to the driving force of "the arrow of Zeno" and "dying thousand times" refers to "moving but also not moving". How can one really die if the one keep dying thousand times? It is impossible for sure. In his emotional paradox, death is an illusion. 


"I drunk the wine of love unconsciously
I passed the road of love unconsciously
Your love has been a flame beloved beloved, a piece of fire
I threw my heart into fire unconsciously (x2)

One love means thousand times of death (x2)
Dying thousand times and actually never dying
Dying thousand times and failure to die.

Its wine has been poison, I died as I keep drinking
Its road is always a cliff, I saw as I keep falling
Your love has been a flame beloved beloved, a fire flare
I died as my heart keep burning with fire (x2)

One love means thousand times of death (x2)
Dying thousand times and actually never dying
Dying thousand times and failure to die.

One love means thousand times of death (x2)
Dying thousand times and actually never dying
Dying thousand times and failure to die."

Follow us on social:
Music to Clean up to on Twitter Music to Clean up to on Facebook Music to Clean up to on Instagram

Find out more about 3 Hurel Here:

Spotify Website YouTube

Learn more about the Curator: Mert Turan

Mert Turan - Musicto Curator

I was born in the day "Evil Empire" album by Rage Against the Machine was released and I brought those lucky bastards 3 Grammy nominations. 

I live in Ankara, study Philosophy at Middle East Technical University and work at Radio ODTU 103.1 as production manager. 

I adore all forms of art.  

Comment